Privacystatement... over de beveiliging van jouw persoonsgegevens

Wil je jouw medewerkers extra in het zonnetje zetten? Bijdragen aan een gezonde work/life balans? Jezelf onderscheiden als werkgever en het werk leuker maker? Dat kan door plezier en beleving toe te voegen aan de secundaire arbeidsvoorwaarden! Oftewel de “employee benefits”. Employee Benefits is onderdeel van Touch Network B.V., hierna te noemen “Touch Incentive”.  

Touch Incentive acht een zorgvuldige omgang en de beveiliging van jouw persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook nauwkeurig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe we dat doen. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer je ervoor kiest om deze aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer je inschrijft voor onze nieuwsbrief, een adviesgesprek aanvraagt, zaken met ons doet of gebruik maakt van een van onze diensten of bij ons solliciteert. De volgende persoonsgegevens kunnen wij dan van je verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Bedrijfsnaam;
 • Telefoonnummer;
 • Door jouw bestelde producten en diensten;
 • Andere door jou aan ons verstrekte gegevens, zoals je CV.

Wij verwerken geen persoonsgegevens over je surfgedrag, locatiegegevens, etc. Voor meer informatie, zie onze cookieverklaring.

Onze producten en diensten maken veelal gebruik van websites, zoals employeebenefits.shop en eropuitvoordeel.nl. Op deze websites publiceren wij een privacyverklaring die specifiek van toepassing is op dat product c.q. die dienst.

Met welk doel verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om:

 • Te reageren op een vraag of verzoek;
 • Je de nieuwsbrief te doen toekomen, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • Het geanonimiseerde zakelijk gebruik van onze website te kunnen meten;
 • Je sollicitatie in behandeling te nemen
 • Te voldoen aan wet- en regelgeving.
Op welke wettelijke grondslag verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij baseren de verwerking van jouw persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen:

 • Bij het reageren op een vraag of een verzoek baseren we ons op het gerechtvaardigd belang
 • Bij het sturen van de nieuwsbrief baseren we ons op de door jou gegeven toestemming
 • Bij het meten van het geanonimiseerde zakelijke gebruik van onze website baseren we ons op het gerechtvaardigd belang;
 • Bij een sollicitatie baseren we ons op de door jou gegeven toestemming
 • Bij het voldoen aan wet- en regelgeving baseren we ons op deze wet- en regelgeving
Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld:

 • Als je ons een vraag of een verzoek doet toekomen, bewaren we je persoonsgegevens gedurende 1 jaar vanwege ons interne kwaliteitssysteem. We kunnen namelijk leren van alles wat je ons vertelt. Daarna worden jouw persoonsgegevens verwijderd.
 • Indien je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, bewaren je persoonsgegevens zo lang je je niet hebt uitgeschreven via de opt-out die onderaan iedere nieuwsbrief opgenomen is. Schrijf je je uit dan worden jouw persoonsgegevens voor het versturen van de nieuwsbrief per direct verwijderd.
 • Voor het meten van het zakelijke gebruik van onze website maken verwerken we jouw IP adres. Dat wordt geanonimiseerd doorgeven aan Google Analytics, overeenkomstig de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 • Indien je bij ons solliciteert, verwerken we je persoonsgegevens zo lang de sollicitatieprocedure loopt. Daar worden jouw persoonsgegevens verwijderd, tenzij je ons toestemming geeft om je persoonsgegevens nog 1 jaar te bewaren, omdat er wellicht binnenkort een nieuwe vacature beschikbaar komt. Wil je dat niet, dan verwijderen wij jouw persoonsgegevens.
 • Als we jouw gegevens bewaren om te voldoen aan wet- en regelgeving bewaren we jouw persoonsgegevens zo lang als dat vanwege die wet- en regelgeving verplicht is.
Delen we jouw persoonsgegevens met derden?

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan de hierboven beschreven doelen van verwerking. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens als dat wij zelf hanteren.

Hoe kun je jouw persoonsgegevens inzien, aanpassen, verwijderen of in digitaal formaat ontvangen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te verwijderen en in digitaal formaat van ons te ontvangen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt een verzoek daartoe sturen naar privacy@touchincentive.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen om nadere identificatie. We reageren zo snel mogelijk, maar sowieso binnen vier weken, op jouw verzoek. Zodra jouw verzoek behandeld is, worden de gegevens die je verstrekt hebt ter identificatie verwijderd.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar?

Wij hebben niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen over kinderen die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of bv. iemand die zich inschrijft voor onze nieuwsbrief ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een kind jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via privacy@touchincentive.com. Wij verwijderen deze persoonsgegevens dan per direct. 

Doen wij aan geautomatiseerde besluitvorming?

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Touch tussen zit. 

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en zorgt voor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met privacy@touchincentive.com.

Hoe zit dat met websites van derden?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden of die jou hebben doorgezonden naar onze website. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens er gebruik van te maken.

Hoe kun je een klacht over ons indienen?

Als je een vraag hebt hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kan je deze stellen via privacy@touchincentive.com. Maar je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe gaan wij om met wijzigingen in deze privacyverklaring?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wat als ik vragen heb over deze privacyverklaring?

Als je vragen hebt over jouw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kan je deze stellen door een e-mail te sturen naar privacy@touchincentive.com of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 (0)10 – 299 0666

Contactgegevens

Touch Network B.V.

Blaak 16
3011 TA Rotterdam

Tel. +31 (0)10 – 292 0666 (op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur)
Email: privacy@touchincentive.com

KVK nummer: 84247274
BTW nummer: NL863146302B01

Plezier en beleving in employee benefits... Ga met ons het avontuur aan!

Visual Employee Benefits - CTA DEMO